Izolace zdiva znamená použití různých izolačních materiálů a technik k zajištění, že stěny budovy budou poskytovat efektivní bariéru proti nežádoucím tepelným ztrátám, proti pronikání vlhkosti, a také k zajištění akustického komfortu v interiéru.

Cílem izolace zdiva je zlepšit energetickou účinnost budovy, snížit náklady za vytápění a chlazení a zároveň zajistit pohodlí a zdravé životní prostředí pro obyvatele.

Izolace zdiva

Vše co potřebujete vědět o izolaci zdiva

Izolace zdiva je důležitým krokem při stavbě, nebo rekonstrukci stávající budovy, protože správná izolace může výrazně snížit tepelné ztráty a tím i náklady na vytápění a chlazení. Existuje několik různých typů izolace, které mohou být použity pro zdivo:

 1. Tepelná izolace zdiva:

  Cílem tepelné izolace zdiva je snížit množství tepla, které uniká skrz stěny. Tepelná izolace může být provedena pomocí různých materiálů, jako jsou minerální vlny, polystyren, polyuretanová pěna, nebo vata. Při výběru materiálu pro tepelnou izolaci zdiva je důležité zohlednit několik faktorů, jako je potřebná tloušťka izolace, tepelná vodivost, odolnost vůči vlhkosti a požární bezpečnost. Je důležité vzít v úvahu nejen náklady na materiál, ale také jeho montáž, některé izolační materiály mohou být dražší, ale aplikace vyjde levněji a naopak. Správná instalace tepelné izolace zdiva je klíčová pro zajištění její účinnosti. Izolační materiál musí být umístěn správně a vyplněny musí být i mezery v konstrukci, aby se minimalizoval vznik tepelných mostů, což jsou oblasti v konstrukci, kde teplo snadno uniká a  kde může dojít ke kondenzaci vlhkosti, což může vést ke vzniku plísní a hniloby.

 2. Zvuková izolace zdiva:

  Zvuková izolace zdiva slouží k omezení přenosu zvuku skrz stěny, což je důležité hlavně v městských oblastech, nebo v bytových domech. Dobrá zvuková izolace stěn dokáže tyto zvuky minimalizovat a zajistit klidné a příjemné prostředí uvnitř vašeho domova. Zvuková izolace stěn má také vliv na akustiku místností. Při vytváření ideálních zvukových podmínek pro různé aktivity, jako je například poslech hudby, nebo sledování filmu, je důležité, aby byly stěny dostatečně izolované a zajistily akustickou izolaci. Kvalitní zvuková izolace stěn dokáže minimalizovat odrazy zvuků v místnosti a zajistit tak čistý a přesný zvuk. Materiály jako minerální vlny, speciální akustické desky, nebo PUR pěny mohou být použity i pro zvukovou izolaci.

 3. Izolace proti vlhkosti zdiva:

  Izolace proti vlhkosti chráni zdivo před vlhkostí a vodou, což je nezbytné hlavně v podzemních částech budov, jako jsou sklepy, nebo základy. Izolace proti vlhkosti zdiva je jedním z nejdůležitějších prvků při stavbě a údržbě budov. Vlhkost je totiž jedním z největších nepřátel domů a může způsobit řadu problémů, jako jsou například plísně, poškození konstrukce a další. Při izolaci proti vlhkosti je důležité zvolit vhodný materiál a správnou technologii, která bude odpovídat konkrétním podmínkám dané budovy. Existuje několik druhů izolací proti vlhkosti, které se liší svými vlastnostmi a použitím. Jedním z nejčastěji používaných materiálů je hydroizolace. Ta se aplikuje na vnější stranu zdiva a tvoří bariéru proti pronikání vlhkosti do budovy. Hydroizolace může být provedena například pomocí asfaltových pásů, tekutých hydroizolací, nebo speciálních stříkacích hmot. Je důležité, aby byla hydroizolace provedena kvalitně a bez jakýchkoliv prasklin, aby nedošlo k průsaku vlhkosti.

Při správném návrhu izolace zdiva je důležité zohlednit i paropropustnost materiálů. Při výběru izolačního materiálu je důležité zvážit několik faktorů, včetně tepelného odporu (R hodnota), tloušťky materiálu, nákladů, trvanlivosti, ekologické udržitelnosti a specifických požadavků dané stavby. Je také důležité zajistit, aby byla izolace správně nainstalována, aby nedocházelo k tepelným mostům a aby byla zachována celková funkčnost stěny.

Jaký zvolit materiál pro vnitřní a vnější zateplení a izolaci zdiva

Při výběru materiálu pro vnitřní i vnější zateplení a izolaci zdiva je třeba zvážit několik faktorů, jako jsou tepelně-izolační vlastnosti, propustnost pro vodní páru, odolnost vůči vlhkosti, trvanlivost, ekologičnost, cena a požadavky na zpracování. Níže jsou uvedeny některé běžně používané materiály pro zateplení a izolaci zdiva:

Jaký materiál pro vnější zateplení:
Expandovaný polystyren (EPS) - lehký a cenově dostupný izolační materiál s dobrými tepelně-izolačními vlastnostmi.
Extrudovaný polystyren (XPS) - podobný EPS, ale s lepší odolností proti vlhkosti a vyšší pevností.
Minerální vlna (skelná nebo kamenná) - dobré tepelně-izolační vlastnosti a zároveň dobrá zvuková izolace, odolná vůči ohni.
Polyuretanová pěna - vysoká tepelná izolace a nízká absorpce vody.
Dřevovláknité a celulózové desky - ekologické varianty s dobrými tepelně-izolačními vlastnostmi a regulací vlhkosti.

Jaký materiál pro vnitřní zateplení:
Minerální vlna - stejně jako u vnějšího zateplení, může být použita i uvnitř pro své dobré tepelně-izolační a akustické vlastnosti.
Polyuretanová pěna (PUR) má vysokou tepelnou izolaci a může být použita i v tenčí vrstvě.
Dřevovláknité desky nebo celulózové izolace - pro ty, kteří hledají ekologičtější řešení.
Sádrokarton s integrovanou izolací - kombinace sádrokartonu a izolačního materiálu (např. polystyrenu, nebo minerální vlny), vhodná pro snadnou instalaci.

Při výběru materiálu pro izolaci zdí je také důležité zvážit klimatické podmínky, ve kterých bude budova stát a specifické požadavky dané konstrukce. Vždy je vhodné konzultovat výběr materiálu s odborníkem, nebo specialistou na zateplování budov, který dokáže nejlépe posoudit situaci a doporučit optimální řešení pro vaší stavbu.

Revoluční metoda pro dokonalou izolaci zdiva - Stříkaná izolační pěna

Izolace zdiva stříkanou izolační PUR pěnou je moderní metoda tepelné izolace, která se stává stále oblíbenější díky své efektivitě a univerzálnosti. Tato metoda spočívá ve stříkání speciální izolační pěny přímo na zdivo, nebo do konstrukčních dutin, kde pěna expanduje a vytváří nepřetržitou vrstvu izolace bez tepelných mostů. Polyuretanová (PUR) pěna je velmi oblíbená díky vysokému tepelnému odporu a schopnosti vyplnit i malé mezery a škvíry. Má vynikající přilnavost k různým povrchům a vytváří trvanlivou izolační vrstvu, která může sloužit také jako vzduchotěsná bariéra.

Výhody stříkané izolační pěny:

 1. Vysoká účinnost izolace, minimalizace tepelných mostů
 2. Rychlá a snadná aplikace
 3. Dobrá přilnavost k různým povrchům
 4. Možnost aplikace v obtížně přístupných místech
 5. Vytvoření vzduchotěsné vrstvy, která zabraňuje průniku vzduchu a zlepšuje energetickou efektivitu budovy
 6. Odolnost proti vlhkosti a vodě (v závislosti na typu pěny)

Je důležité, aby práci prováděl odborník, který má zkušenosti s aplikací stříkané pěny a používá k tomu správné ochranné prostředky. Jedině správná technika zaručí dokonalé vlastnosti této dokonalé stříkané izolace. Pokud se rozhodnete pro izolaci zdiva stříkanou pěnou je důležité, že izolaci budou provádět certifikovaní odborníci, kteří dodržují všechny pracovní a bezpečnostní standardy a postupy.

SPOČÍTEJTE SI CENU ZATEPLENÍ STŘECHY, NEBO DOMU STŘÍKANOU IZOLACÍ

Vaše data jsou v bezpečí. Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů

Blog a videa o izolacích

Polyuretanovými pěnami a jejich zpracováním na místě se zabýváme přes deset let. Spoustu informací o izolacích všeobecně, najdete i na našem blogu.

Zobrazit Blog

Pro přiblížení a rozšíření technologie stříkané izolace točíme i videa, kde se můžete podívat na některé realizace, nebo načerpat další informace o stříkané izolační pěně.

Přejít na videa

Ukázky naší práce - Stříkaná pěnová izolace - Zateplení střechy a zateplení domu

Co je to stříkaná izolace a proč je pro zateplení střechy a zateplení domu považována za to nejlepší řešení?

Stříkaná izolace, známá také jako pěnová izolace, nebo stříkaná polyuretanová PUR pěna, je typ izolačního materiálu,
který se aplikuje stříkáním přímo na místě střechy, nebo domu.

Stříkaná izolace je považována za jedno z nejlepších řešení pro zateplení střechy a zateplení domů z několika důvodů:

✓ RYCHLOST APLIKACE - Za jediný den se dá zaizolovat i 150m2, to je kompletní střecha, nebo menší dům.
✓ VYSOKÁ ÚČINNOST - Pěna se dokáže dostat i do nejmenších mezer a trhlin, takže zabraňuje úniku tepla a chladu z budovy.
✓ DOKONALÁ IZOLACE - Stříkaná pěna dokonale ochrání střechu a dům i před vlhkostí a je perfektním izolantem proti okolním hlukům.