Zateplení ploché střechy je jedním z nejdůležitějších kroků při výstavbě nové, nebo rekonstrukci starší budovy. Plochá střecha je jednou z nejčastějších variant střech, která se využívá především u komerčních budov, průmyslových hal, ale i u rodinných domů.

Zateplení ploché střechy je důležité nejen pro zvýšení tepelného komfortu v budově, ale také pro snížení energetických nákladů a ochranu střešní konstrukce před nepříznivými vlivy počasí. Existuje několik způsobů, jak můžete plochou střechu zateplit:

 1. Vnější zateplení (nadstřešní izolace): - Inverzní střecha: Izolační materiál se umístí nad hydroizolační vrstvu. Tento způsob je vhodný, pokud je hydroizolace již na střeše a je v dobrém stavu. Izolace je chráněna vrstvou štěrku, nebo dlažby, která zajišťuje ochranu proti UV záření, mechanickému poškození a zároveň zatěžuje izolaci, aby nebyla odnesena větrem. - Klasická zateplená střecha: Izolační materiál se položí přímo na střešní konstrukci a pokryje se hydroizolační vrstvou. Je to tradiční způsob, kdy izolace zůstává chráněna pod hydroizolací.
 2. Vnitřní zateplení (podstřešní izolace): - Tento způsob není u plochých střech příliš obvyklý, protože může způsobovat problémy s kondenzací vlhkosti v izolační vrstvě, pokud není správně provedena parozábrana. Nicméně, v některých případech, kdy není možné izolace střechy zvenčí, může být tato metoda použita.

Zateplení ploché střechy

Zlepšete účinnost a ušetřete náklady: Vše, co potřebujete vědět o zateplení ploché střechy a jak zateplit plochou střechu?

Proč je zateplení ploché střechy důležité? Hlavním důvodem je ochrana budovy před nepříznivými klimatickými podmínkami. Plochá střecha bez dostatečného zateplení může být zdrojem mnoha problémů. V zimě se ztrácí teplo z interiéru, což vede ke zvýšené spotřebě energie za vytápění. V létě se naopak střecha přehřívá a vytváří se tzv. tepelný most, který způsobuje problémy s kondenzací vlhkosti uvnitř budovy. Toto může vést k vytvoření plísní a dalších problémů s vlhkostí.

Další důležitou výhodou zateplení ploché střechy je snížení hluku z okolí. Správné a výkonné zateplení slouží i jako zvuková izolace a kvalitně zateplená střecha tak dokáže pohltit zvuky z okolního prostředí, což výrazně zvyšuje komfort uvnitř budovy.

Zateplení ploché střechy je technicky náročný úkol, který by měl být proveden odborníky, aby se zajistila správná funkčnost, trvanlivost a kompatibilita s existující střešní konstrukcí. Zde jsou důležité aspekty a doporučení, na které je při zateplení ploché střechy třeba dbát:

 • Parozábrana: Je nezbytná pro zabránění kondenzace vlhkosti v izolační vrstvě.
 • Větrání: Zajistěte dostatečné větrání pod střechou, aby se předešlo hromadění vlhkosti.
 • Detaily a průchody: Pečlivě izolujte a zadělejte všechny průchody střechou.
 • Sklon: I plochá střecha by měla mít sklon, obvykle alespoň 1:40, pro efektivní odvodnění.
 • Kompatibilita materiálů: Zvolené izolační materiály by měly být kompatibilní s existujícími střešními materiály a podmínkami.
 • Kvalifikovaný odborník: Vždy nechte práci provádět kvalifikovaným odborníkem, který má zkušenosti s instalací střešních systémů.

Zateplení ploché střechy je investice do budoucnosti budovy, která se vyplatí díky budoucím nižším energetickým nákladům a lepším tepelným komfortem v interiéru.

Zvýšete komfort domova a ušetříte náklady: Výhody a cena zateplení ploché střechy za metr čtvereční

Mnoho lidí se zajímá o cenu zateplení ploché střechy za metr čtvereční. V tomto článku se podíváme na faktory ovlivňující cenu zateplení ploché střechy a také na průměrné ceny za metr čtvereční v České republice.

Předtím, než se podíváme na cenu, je důležité si uvědomit, že každá plochá střecha je jiná a může vyžadovat odlišný přístup při zateplování. Proto je důležité nechat si udělat odbornou kontrolu střechy a vyhodnotit stav izolace a potřebné práce. To může ovlivnit konečnou cenu.

 • Jedním z hlavních faktorů ovlivňujících cenu zateplení ploché střechy je typ zateplovacího materiálu. Existuje několik možností, od klasické minerální vaty až po moderní polyuretanovou izolační pěnu. Každý materiál má své výhody a nevýhody a cena se odvíjí od jeho kvality a účinnosti. V průměru se cena za metr čtvereční pohybuje mezi 300 až 800 Kč v závislosti na vybraném materiálu
 • Faktorem, který také ovlivňuje cenu, je stav stávající izolace. Pokud je stávající izolace v dobrém stavu, může být použita jako podklad pro novou izolaci, což může snížit cenu zateplení. Na druhou stranu, pokud je stávající izolace poškozená, nebo nedostatečná, bude nutné ji odstranit a nahradit novou, což může zvýšit cenu.
 • Dalším faktorem, který ovlivňuje cenu, je rozsah prací. Pokud se jedná pouze o zateplení střechy bez dalších úprav, bude cena nižší než v případě, kdy je potřeba provést další práce, jako například opravu střešní krytiny, nebo instalaci nových odvodňovacích systémů.
 • V neposlední řadě, cena zateplení ploché střechy bude záviset také na velikosti a složitosti střechy. Čím větší a složitější střecha, tím vyšší cena za metr čtvereční.

Průměrná cena zateplení ploché střechy za metr čtvereční v České republice se pohybuje mezi 800 až 1500 Kč včetně materiálu, práce a DPH. Nicméně, jak již bylo zmíněno, cena se může lišit v závislosti na výše uvedených faktorech a je důležité požádat o cenovou nabídku od odborné firmy.

V závěru lze říci, že cena zateplení ploché střechy za metr čtvereční se může lišit a závisí na mnoha faktorech. Proto je důležité vyhodnotit stav střechy a požádat o cenovou nabídku od odborné firmy. Berte v potaz že investice do kvalitního zateplení vám v dlouhodobém horizontu ušetří náklady za vytápění a zlepší komfort uvnitř budovy.

Zlepšete tepelnou ochranu své ploché střechy s nejlepšími izolačními materiály

Izolace ploché střechy je důležitou součástí každého stavebního projektu. Správná izolace zajišťuje nejen ochranu budovy proti vlivům počasí, ale také přispívá k její energetické účinnosti. V tomto článku se podíváme na nejlepší izolační materiály a techniky pro ploché střechy.

Ploché střechy jsou charakteristické svou nízkou sklonitostí, což znamená, že voda a sníh na nich snadno zůstávají. Proto je nezbytné, aby byly řádně izolovány a zabránilo se vniku vlhkosti do konstrukce budovy.

Existuje několik typů izolací, které se používají pro ploché střechy, jako jsou minerální vlna, pěna, nebo izolační desky z polyuretanu.

Minerální vlna je jednou z nejčastěji používaných izolací pro ploché střechy. Jedná se o minerální vlákna zpracovaná do desek, nebo rolí, které jsou poté umístěny mezi vrstvy střešního krytu. Minerální vlna má vysokou odolnost proti ohni a je také účinná při zadržování tepla. Nicméně, její instalace může být náročná a vyžaduje ochranné vybavení pro dýchání kvůli jejímu vysokému obsahu skelných vláken.

Dalším běžně používaným materiálem pro izolaci ploché střechy je izolační pěna, která se aplikuje stříkáním na povrch střechy. Pěna se rychle rozšiřuje a vytváří nepřetržitou izolační vrstvu. Její výhodou je, že se dokonale přizpůsobí tvaru střechy a zajišťuje těsné utěsnění, čímž se minimalizuje riziko pronikání vlhkosti. Pěna má také vynikající izolační vlastnosti a je odolná proti plísním a houbám. Na druhou stranu, její aplikace vyžaduje odborné znalosti a vybavení.

Posledním typem izolace pro ploché střechy, který zde zmíníme, jsou desky z polyuretanu. Tyto desky jsou vyrobeny z pěnového materiálu s uzavřenými buňkami, což znamená, že jsou velmi odolné proti vodě. Jsou také velmi lehké a snadno se instalují. Další výhodou je, že polyuretanové desky mají vynikající tepelně-izolační vlastnosti a jsou odolné vůči deformacím způsobeným pohybem budovy.

Při výběru izolace pro plochou střechu je důležité zvážit nejen její izolační vlastnosti, ale také náklady na její instalaci a odolnost proti vlhkosti. Je také důležité zajistit, aby byla izolace instalována správně a v souladu s předpisy, aby plně plnila svou funkci.

Zateplení ploché střechy stříkanou pěnou

Zateplení ploché střechy stříkanou pěnou je moderní metoda, která poskytuje vynikající tepelnou izolaci a zároveň vytváří nepřetržitou, bezešvovou vrstvu, což minimalizuje riziko tepelných mostů a pronikání vlhkosti. Stříkaná polyuretanová PUR pěna se aplikuje přímo na střešní povrch, nebo na již existující izolační vrstvy, kde se rozpíná a vytváří pevnou, izolační vrstvu.

Pěna je efektivním řešením pro izolaci střech, zejména tam, kde je požadován vysoký izolačnívýkon, nebo ve složitých konstrukcích. Její aplikace však vyžaduje odborné znalosti a zkušenosti, aby bylo zajištěno správné provedení a dlouhodobá funkčnost izolačního systému.

Zateplení ploché střechy stříkanou pěnou má několik výhod:

 1. Vysoká tepelná izolace: Stříkaná pěna poskytuje vysokou tepelnou izolaci, což umožňuje udržet teplo uvnitř budovy v zimě a chrání před přehříváním v létě. To vede ke snížení energetických nákladů na vytápění a chlazení.

 2. Snadná a rychlá aplikace: Stříkání pěny umožňuje rovnoměrné pokrytí celé plochy střechy, včetně obtížně dostupných míst. Je to rychlý a efektivní způsob instalace izolace.

 3. Odolnost proti vlhkosti: Stříkaná pěna vytváří zároveň parotěsnou bariéru, která chrání střešní konstrukci před vnikáním vlhkosti. To pomáhá předcházet vzniku plísní a hniloby.

 4. Odolnost vůči povětrnostním vlivům: Stříkaná pěna je odolná vůči dešti, sněhu i větru. To zajišťuje dlouhou životnost a odolnost střešní konstrukce.

 5. Snížení hluku: Stříkaná pěna má schopnost tlumit zvuk a snižovat hluk z vnějšího prostředí, což přispívá ke zvýšení komfortu uvnitř budovy.

 6. Flexibilita: Stříkaná pěna se dokonale přizpůsobuje střešním tvarům a nerovnostem, čímž eliminuje tepelné mosty a zlepšuje celkovou izolační schopnost.

 7. Ekologické řešení: Stříkaná pěna je vyrobena z přírodních surovin a neobsahuje škodlivé látky. Je tak šetrná k životnímu prostředí.

Zateplení ploché střechy stříkanou pěnou nabízí vysokou tepelnou izolaci, jednoduchou aplikaci, odolnost proti vlhkosti a povětrnostním vlivům, snížení hluku, flexibilitu a ekologické vlastnosti.

Pokud se rozhodnete pro zateplení ploché střechy stříkanou izolací, nezapomeňte, že instalace se může značně lišit v závislosti na individuálních potřebách a podmínkách dané střechy. Proto je nejlepší poradit se s odborníkem a vyžádat si přesnou cenovou nabídku na základě vaší konkrétní situace. Investice do zateplení pěnou je však vždy dobrý nápad, protože přináší nejen větší komfort, ale také lepší kvalitu života.

SPOČÍTEJTE SI CENU ZATEPLENÍ STŘECHY, NEBO DOMU STŘÍKANOU IZOLACÍ

Vaše data jsou v bezpečí. Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů

Blog a videa o izolacích

Polyuretanovými pěnami a jejich zpracováním na místě se zabýváme přes deset let. Spoustu informací o izolacích všeobecně, najdete i na našem blogu.

Zobrazit Blog

Pro přiblížení a rozšíření technologie stříkané izolace točíme i videa, kde se můžete podívat na některé realizace, nebo načerpat další informace o stříkané izolační pěně.

Přejít na videa

Ukázky naší práce - Stříkaná pěnová izolace - Zateplení střechy a zateplení domu

Co je to stříkaná izolace a proč je pro zateplení střechy a zateplení domu považována za to nejlepší řešení?

Stříkaná izolace, známá také jako pěnová izolace, nebo stříkaná polyuretanová PUR pěna, je typ izolačního materiálu,
který se aplikuje stříkáním přímo na místě střechy, nebo domu.

Stříkaná izolace je považována za jedno z nejlepších řešení pro zateplení střechy a zateplení domů z několika důvodů:

✓ RYCHLOST APLIKACE - Za jediný den se dá zaizolovat i 150m2, to je kompletní střecha, nebo menší dům.
✓ VYSOKÁ ÚČINNOST - Pěna se dokáže dostat i do nejmenších mezer a trhlin, takže zabraňuje úniku tepla a chladu z budovy.
✓ DOKONALÁ IZOLACE - Stříkaná pěna dokonale ochrání střechu a dům i před vlhkostí a je perfektním izolantem proti okolním hlukům.