Zateplení půdy, neboli izolace podkroví, je důležitým krokem k zajištění tepelné pohody v domě a k snížení energetických nákladů. Správně provedené zateplení zabrání úniku tepla v zimě a přehřívání prostor v létě.

Zde je několik klíčových bodů, které je třeba vzít v úvahu při zateplení půdy:

 1. Typ izolace: Existuje mnoho typů izolačních materiálů, jako je minerální vlna (skleněná nebo kamenná), pěnový polystyren, polyuretanová pěna, celulózové vločky, a další. Každý materiál má své specifické vlastnosti a hodnoty tepelné vodivosti.
 2. Hodnota tepelného odporu (R): Tepelný odpor je měřítkem schopnosti materiálu odolávat průchodu tepla. Vyšší hodnota R znamená lepší izolační schopnosti. Výběr izolačního materiálu s odpovídající hodnotou R je klíčový pro efektivní izolaci.
 3. Montáž: Správná instalace je klíčová pro dosažení očekávaného výkonu izolace. Je třeba dbát na to, aby nedocházelo k tepelným mostům a aby byla izolace pokládána bez mezer.
 4. Tloušťka izolace: Tloušťka izolace by měla být volena na základě požadované hodnoty tepelného odporu a podmínek, které jsou specifické pro danou lokalitu a budovu.

Zateplení půdy je investicí, která se obvykle rychle vrátí prostřednictvím úspor na nákladech za vytápění. Doporučuje se nechat si práci provést odborníky, kteří mají zkušenosti s izolacemi a vědí, jak předejít běžným chybám.

Zateplení půdy

Jak zateplit půdu?

Zateplení půdy lze provést několika způsoby, v závislosti na konkrétní situaci a stavbě domu. Zde je návod, jak postupovat při zateplení půdy:

 1. Plánování: Proveďte kontrolu stávajícího stavu půdy, zjistěte, zda není přítomna vlhkost, nebo není poškozená konstrukce. Rozhodněte se, zda půda bude využívána jako obytný prostor, nebo zůstane nevyužitá. Zjistěte, jaké jsou místní stavební předpisy a normy pro izolace.
 2. Výběr izolačního materiálu: Vyberte materiál s potřebnou hodnotou tepelného odporu (R) pro vaši klimatickou oblast. Rozhodněte se, zda chcete použít přírodní materiály jako je minerální vlna, nebo syntetické materiály jako je pěnový polystyren, nebo polyuretanová pěna.
 3. Příprava prostoru: Vyčistěte půdu a odstraňte veškerý odpad, starou izolaci, nebo jiné překážky. Ujistěte se, že je půda suchá a že nejsou žádné problémy s větráním, nebo vlhkostí.
 4. Instalace parozábrany: Parozábrana by měla být umístěna na teplejší stranu izolace, obvykle směrem k interiéru domu. Pečlivě utěsněte všechny švy a průchody, aby nedocházelo k pronikání vlhkosti do izolace.
 5. Montáž izolace: Při aplikaci izolace dbáme na to, aby nedocházelo k vytváření tepelných mostů. Izolace by měla být pokládána bez mezer a těsně kolem trámů, okapů a dalších prvků konstrukce.
 6. Zajištění větrání: Větrání pod střechou je důležité pro odvod vlhkosti a předcházení kondenzace. Instalujte větrací otvory, nebo větrací systémy, pokud jsou potřebné.
 7. Finální kontrola: Po dokončení izolace proveďte kontrolu, zda byla izolace nainstalována správně a zda jsou všechny průchody a švy řádně utěsněny. Zkontrolujte, zda funguje větrání a není narušena parozábrana.
 8. Dotace a finanční podpora: Zjistěte, zda máte nárok na finanční podporu, nebo dotace a využijte je pro snížení nákladů za zateplení.

Doporučuje se, aby zateplení půdy prováděli kvalifikovaní odborníci, kteří mají zkušenosti s izolacemi a mohou zajistit, že práce bude provedena správně a v souladu s platnými normami a předpisy. Samotná instalace může být komplexní a vyžaduje znalost stavebních technik, proto je dobré se na odborníky spolehnout.

Zateplení půdy cena?

Cena zateplení půdy se může značně lišit v závislosti na řadě faktorů, včetně:

 1. Velikost půdy: Větší plochy vyžadují více materiálu a práce, což zvyšuje celkové náklady.
 2. Typ izolačního materiálu: Různé izolační materiály mají různé ceny. Přírodní materiály, jako je minerální vlna mohou být dražší než syntetické alternativy, jako je pěnový polystyren.
 3. Tloušťka izolace: Vyšší hodnoty tepelného odporu obvykle vyžadují silnější vrstvu izolace, což zvyšuje množství potřebného materiálu a tedy i cenu.
 4. Technická složitost instalace: Složitější konstrukce střechy mohou vyžadovat více pracovního času a speciální postupy pro instalaci izolace, což může zvýšit náklady na práci.
 5. Dodržení stavebních předpisů: Dodržení stavebních předpisů může vyžadovat specifické materiály, nebo postupy, které mohou být nákladnější.
 6. Přípravné práce: Pokud je třeba provést opravy, nebo přípravné práce, jako je zlepšení větrání, nebo oprava vlhkostních problémů, zvýší to celkové náklady.
 7. Region: Ceny se mohou lišit v závislosti na regionu, v němž se práce provádí, včetně dostupnosti materiálů a místní konkurence mezi dodavateli a instalatéry izolace.
 8. Finanční podpora: Využití dotací, nebo finanční podpory může výrazně snížit náklady na zateplení půdy.

Pro přesnější odhad ceny zateplení půdy je nejlepší získat několik nabídek od místních stavebních firem, nebo izolačních specialistů. Ti mohou poskytnout detailní kalkulaci založenou na vašich specifických potřebách a podmínkách. Ceny mohou být kalkulovány buď jako fixní cena za celý projekt, nebo na základě jednotkové ceny za metr čtvereční izolované plochy. Pro ilustraci, ceny zateplení půdy v České republice se mohou pohybovat od několika set do několika tisíc korun za metr čtvereční, v závislosti na výše uvedených faktorech.

Čím zateplit půdu?

Při výběru izolačního materiálu pro zateplení půdy je třeba zvážit několik faktorů, včetně tepelné vodivosti materiálu, jeho ceny, ekologického profilu, trvanlivosti a zda je prostor půdy určen k obývání, nebo bude sloužit pouze jako skladovací prostor. Níže jsou uvedeny některé z nejběžnějších izolačních materiálů, které lze použít pro zateplení půdy:

 1. Minerální vlna (skleněná nebo kamenná): Je to velmi oblíbený izolační materiál, který poskytuje dobré tepelné i akustické izolační vlastnosti. Minerální vlna je nehořlavá a odolná vůči plísním a vlhkosti.
 2. Pěnový polystyren (EPS nebo XPS): Polystyrenové desky jsou lehké, snadno se zpracovávají a mají dobré izolační vlastnosti. XPS (extrudovaný polystyren) je odolnější vůči vlhkosti než EPS (expandovaný polystyren).
 3. Polyuretanová stříkaná izolační pěna: Tyto pěny mají velmi nízkou tepelnou vodivost a mohou být aplikovány ve formě stříkané pěny, která dobře vyplní všechny mezery a trhliny. Její o něco dražší cenu vykompenzuje životnost, která je oproti konkurenčním materiálům i několik desítek let.

Zateplení půdy stříkanou pěnou

Zateplení půdy stříkanou izolační pěnou je moderní a efektivní metoda, jak zajistit vysokou úroveň tepelné izolace a vzduchotěsnosti podkroví, nebo půdních prostor. Tato technologie využívá polyuretanovou pěnu, která se aplikuje ve formě tekutiny a po nanesení rychle expanduje a vytvrzuje, čímž vytvoří pevnou, nepřetržitou izolační vrstvu.

Stříkaná pěna je moderní izolační materiál, který se stává čím dál, tím víc populárnějším při zateplování půd, podkroví a dalších částí budov. Je to díky jejím vynikajícím izolačním vlastnostem a schopnosti vytvořit spojitou vrstvu bez švů, která minimalizuje riziko tepelných mostů.

Stříkaná pěna se obvykle aplikuje přímo na povrch, který má být izolován, pomocí speciálního zařízení. Tento proces umožňuje pěně vyplnit i složité, nebo těžko dostupné prostory, což je velká výhoda oproti tradičním deskám, nebo rohožím.

Výhody zateplení půdy stříkanou izolační pěnou

Zateplení půdy stříkanou pěnou přináší několik výhod:

 1. Zvýšení energetické účinnosti - Při správném zateplení stříkanou pěnou se minimalizují tepelné ztráty z budovy a snižuje se spotřeba energie na vytápění. To vede k úspoře peněz za energie a k nižšímu zatížení životního prostředí v důsledku snížené produkce skleníkových plynů.

 2. Ochrana proti tepelným mostům - Stříkaná pěna dokáže vyplnit i nepravidelné a těžko dosažitelné dutiny, čímž zabraňuje vzniku tepelných mostů a minimalizuje tepelné mosty. Tepelné mosty jsou oblasti ve stavbě, kudy nežádoucím způsobem uniká teplo, což může vést k chladným místům v domě a k plísním.

 3. Zabraňuje průniku vody a vzniku kondenzace - Stříkaná pěna skvěle izoluje proti vlhkosti a redukuje riziko kondenzace vlhkosti ve stěnách a stropní konstrukci, protože tvoří nepropustnou vrstvu, která zabraňuje pronikání teplého vzduchu na ochlazovací plochy. Kondenzace vlhkosti by mohla způsobit poškození stavebních materiálů a vytvořit vhodné podmínky pro růst plísní.

 4. Zvýšení akustického komfortu - Stříkaná pěna může sloužit i jako zvuková izolace, která snižuje přenos zvuku mezi místnostmi, nebo i zvenčí. Tím se zlepšuje akustický komfort a zvyšuje se soukromí obyvatel.

 5. Odolnost proti hmyzu a hlodavcům - Zateplení stříkanou pěnou vytváří neprostupnou bariéru, která zabraňuje pronikání nežádoucích hmyzožravců a hlodavců, jako jsou například myši, nebo švábi, do objektu.

 6. Dlouhá životnost a bezúdržbovost - Stříkaná pěna je odolná vůči vlhkosti, plísním a hnilobě, což zaručuje její dlouhodobou životnost a minimální potřebu údržby. Nepodléhá degradaci, kterou by mohly způsobit paraziti, nebo škůdci.

Celkově lze tedy říci, že zateplení půdy stříkanou pěnou má přínosy v oblastech energetické účinnosti, komfortu, ochrany budovy a její dlouhodobé životnosti.

Pokud se rozhodnete pro zateplení půdy stříkanou pěnovou izolací, pamatujte, že ačkoli má pěna mnoho výhod, je důležité zvážit všechny aspekty a poradit se s odborníky, než se rozhodnete pro nejlepší způsob izolace vaší půdy.

SPOČÍTEJTE SI CENU ZATEPLENÍ STŘECHY, NEBO DOMU STŘÍKANOU IZOLACÍ

Vaše data jsou v bezpečí. Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů

Blog a videa o izolacích

Polyuretanovými pěnami a jejich zpracováním na místě se zabýváme přes deset let. Spoustu informací o izolacích všeobecně, najdete i na našem blogu.

Zobrazit Blog

Pro přiblížení a rozšíření technologie stříkané izolace točíme i videa, kde se můžete podívat na některé realizace, nebo načerpat další informace o stříkané izolační pěně.

Přejít na videa

Ukázky naší práce - Stříkaná pěnová izolace - Zateplení střechy a zateplení domu

Co je to stříkaná izolace a proč je pro zateplení střechy a zateplení domu považována za to nejlepší řešení?

Stříkaná izolace, známá také jako pěnová izolace, nebo stříkaná polyuretanová PUR pěna, je typ izolačního materiálu,
který se aplikuje stříkáním přímo na místě střechy, nebo domu.

Stříkaná izolace je považována za jedno z nejlepších řešení pro zateplení střechy a zateplení domů z několika důvodů:

✓ RYCHLOST APLIKACE - Za jediný den se dá zaizolovat i 150m2, to je kompletní střecha, nebo menší dům.
✓ VYSOKÁ ÚČINNOST - Pěna se dokáže dostat i do nejmenších mezer a trhlin, takže zabraňuje úniku tepla a chladu z budovy.
✓ DOKONALÁ IZOLACE - Stříkaná pěna dokonale ochrání střechu a dům i před vlhkostí a je perfektním izolantem proti okolním hlukům.