Zateplení stropu je důležitým krokem pro zvýšení energetické efektivity budovy, snížení tepelných ztrát a zlepšení celkového komfortu obyvatel v domě. Teplo má tendenci stoupat vzhůru, a pokud není strop správně izolován, může dojít k velkým tepelným ztrátám.

Při zateplení stropu je důležité dbát na správné provedení prací, protože chyby mohou vést ke vzniku tepelných mostů, kondenzaci vlhkosti, nebo snížení efektivity izolace. Vždy je dobré se před zahájením prací poradit s odborníkem, nebo využít služeb certifikované firmy, která má zkušenosti s izolačními a zateplovacími pracemi.

Pro dosažení nejlepších výsledků je vhodné zateplení stropu kombinovat s dalšími opatřeními, jako je zateplení střechy a zateplení stěn, výměna oken za energeticky úsporná, nebo instalace moderního vytápěcího systému.

Zateplení stropu

Jak zateplit strop?

Při zateplení stropu se můžete setkat s několika možnostmi, v závislosti na tom, jestli zateplujete strop pod nevytápěným podkrovím, nebo strop mezi vytápěnými prostory.

Zateplení stropu pod podkrovím, nebo půdou: - Izolační materiál se obvykle aplikuje mezi stropní trámy, nebo na jejich spodní stranu. Používají se různé typy izolace, jako je minerální vlna, polystyren, polyuretanová pěnová izolace, nebo přírodní materiály jako celulóza, ovčí vlna apod. Je důležité zajistit, aby izolace byla dostatečně silná a aby byla pokryta celá plocha stropu bez mezer a mostíků. V některých případech může být potřeba instalovat parozábranu, aby se zabránilo kondenzaci vlhkosti ve stropní konstrukci.

Zateplení stropu mezi vytápěnými prostory: - Tady jde spíše o zvukovou izolaci a o snížení přenosu tepla mezi patry. Opět se používají různé materiály, často podobné jako při zateplení pod podkrovím. Zde je důležité dbát na to, aby izolace nezabírala místo potřebné pro instalace a nezhoršovala akustické vlastnosti stropu.

Zateplení stropu je proces, který vyžaduje pečlivou přípravu a správný výběr materiálů. Následující kroky popisují základní postup, jak zateplit strop pod podkrovím, nebo půdou:

 1. Příprava: Vyprázdněte podkroví, nebo půdu a ujistěte se, že je dostatečně přístupná pro práci. Odstraňte veškerý starý izolační materiál, pokud je poškozený, nebo nedostačující. Vyčistěte prostor a opravte veškeré poškození stropní konstrukce. Zkontrolujte, zda není potřeba přidat parozábranu, která by zabránila vnikání vlhkosti do izolační vrstvy.
 2. Volba izolačního materiálu: Rozhodněte se pro typ izolace. Minerální vlna, vata, nebo PUR pěnová izolace jsou běžně používané materiály, které mají dobré tepelně izolační vlastnosti a jsou snadno zpracovatelné. Zvolte správnou tloušťku izolačního materiálu. Tloušťka by měla odpovídat požadavkům na energetickou účinnost a místním stavebním předpisům.
 3. Instalace izolačního materiálu: Pokud instalujete izolaci mezi stropní trámy, materiál by měl být pečlivě řezán tak, aby přesně zapadal mezi ně. Ujistěte se, že izolační materiál těsně přiléhá k trámům bez mezer, kterými by mohl unikat vzduch. Pokud je potřeba, položte vrstvy izolačního materiálu křížem, aby se zabránilo vzniku tepelných mostů. Ujistěte se, že izolace je položena rovnoměrně po celé ploše stropu a že nejsou žádné mezery, nebo výčnělky.
 4. Parozábrana: Pokud je potřeba, aplikujte parozábranu podle pokynů výrobce. Parozábrana by měla být pečlivě spojena a utěsněna na všech stycích a průchodech.
 5. Finální úpravy: Pokud je to nutné, na izolaci můžete přidat dřevěné latě, nebo sádrokartonové desky pro vytvoření nového stropního povrchu. Zajistěte, aby všechny elektroinstalace byly správně umístěny a bezpečné.

Při zateplení stropu mezi vytápěnými prostory je postup podobný, avšak zaměřuje se více na akustickou izolaci a na to, aby izolace neomezovala prostor pro instalace. V takovém případě je vhodné použít speciální akustické izolační materiály a dbát na to, aby izolace neovlivňovala schopnost stropu odolávat požáru. Vždy dodržujte místní stavební předpisy a normy a v případě nejistoty se poraďte s odborníkem. Profesionální instalace může být vhodnější, pokud nemáte dostatečné zkušenosti s takovými pracemi.

Zateplení stropu cena?

Samotný materiál pro zateplení stropu může stát od několika set, do několika tisíc korun za m², v závislosti na zvoleném typu izolace a její tloušťce. Pracovní náklady se pak mohou pohybovat od několika stovek do několika tisíc korun za m², opět v závislosti na složitosti a rozsahu práce.

Cena zateplení stropu se může výrazně lišit v závislosti na mnoha faktorech, jako jsou:

 • Rozloha stropu, který potřebuje zateplit
 • Typ a tloušťka izolačního materiálu
 • Dostupnost a přístupnost stropu (výška stropu, potřeba lešení, nebo speciálního vybavení)
 • Stav stávající stropní konstrukce a potřeba případných oprav
 • Zda je potřeba odstranit starý izolační materiál
 • Zda je potřeba instalovat parozábranu
 • Region, ve kterém se nacházíte (ceny práce a materiálů se mohou lišit)
 • Ceny prací a materiálů v daném regionu a období (například kvůli inflaci, nebo nedostatku materiálů)
 • Zda si práci provedete sami, nebo využijete služeb profesionální firmy

Pro orientační představu o ceně zateplení stropu je nejlepší požádat o cenové nabídky od několika odborných firem, které vám mohou poskytnout konkrétní cenový odhad včetně materiálů a práce. Při vyžádání nabídky je důležité poskytnout co nejpřesnější informace o vašem projektu, aby byla cena co nejreálnější. Je také dobré mít na paměti, že investice do kvalitní izolace stropu se může dlouhodobě vyplatit díky úsporám na vytápění a zlepšení tepelné pohody v domě.

Jaký materiál použít na zateplení stropu?

Volba materiálu pro zateplení stropu závisí na několika faktorech, včetně požadovaných tepelných a akustických vlastností, cenové dostupnosti, ekologických preferencí a specifických podmínek daného prostoru. Zde je několik běžně používaných izolačních materiálů a jejich charakteristiky:

 1. Minerální vlna: Dobrá tepelná i zvuková izolace, není hořlavá, což zvyšuje požární bezpečnost, relativně snadná instalace, odolná proti vlhkosti a plísním.
 2. Expandovaný nebo extrudovaný polystyren (EPS / XPS): Dobré tepelné izolační vlastnosti, lehký a snadno se řeže na požadovaný rozměr, většinou cenově dostupnější, než některé další materiály, může být citlivější na vysoké teploty a oheň.
 3. Polyuretanová pěna (PUR): Vynikající tepelná izolace a izolace proti vlhkosti, aplikována ve formě stříkané pěny, což zajistí spojitou vrstvu bez mezer.

Zateplení stropu stříkanou pěnou

PUR pěnová stříkaná izolace je jedním z nejefektivnějších izolačních materiálů používaných pro zateplení stropu. Díky svým vynikajícím izolačním vlastnostem a schopnosti vytvářet spojitou vrstvu bez švů a mezer je oblíbenou volbou pro řadu izolačních aplikací.

Stříkaná pěna se obvykle aplikuje přímo na povrch, který má být izolován, pomocí speciálního zařízení. Pěna se nanáší ve formě tekuté směsi, která reaguje a expanduje, čímž vytvoří pevnou izolační vrstvu. Tento proces umožňuje pěně vyplnit i složité, nebo těžko dostupné prostory, což je velká výhoda oproti tradičním deskám, nebo rohožím.

Stříkaná pěna je efektivním řešením pro zateplení stropů, a to zejména v případech, kde jsou požadovány vysoké izolační hodnoty, nebo kde je potřeba izolovat složité konstrukce. Její aplikace však vyžaduje odborné znalosti a zkušenosti, aby bylo zajištěno správné provedení a dlouhodobá funkčnost izolačního systému.

Výhody zateplení stropu stříkanou pěnou

Zateplení stropu stříkanou pěnou má mnoho výhod:

 1. Vysoká tepelně izolační schopnost: Stříkaná pěna je vyrobena z materiálů s vysokým koeficientem tepelné izolace, což znamená, že strop je dobře izolován a zabraňuje tepelným ztrátám. To pomáhá snížit náklady na energii a zlepšit vnitřní komfort.
 2. Vzduchotěsnost: Stříkaná pěna vytváří silnou a nepropustnou bariéru, která zabraňuje pronikání vzduchu. To minimalizuje pronikání studeného vzduchu zvenčí, zlepšuje energetickou účinnost domu a snižuje riziko kondenzace vlhkosti.
 3. Odolnost proti vlhkosti a plísním: Stříkaná pěna vytváří také vodotěsnou bariéru, která zabraňuje pronikání vlhkosti do stropu. To minimalizuje riziko plísní a zlepšuje celkovou kvalitu vzduchu v interiéru.
 4. Snadná a rychlá aplikace: Pěnová izolace se poměrně rychle a snadno aplikuje. Profesionální stříkací zařízení umožňuje pokrýt velké plochy stropů v krátkém čase. Navíc vytváří souvislou vrstvu beze švů, čímž eliminuje možné tepelné mosty.
 5. Redukce hluku: Stříkaná pěna je také skvělým zvukově izolačním materiálem. Proto může pomoci snížit vnější hluk, jako je hluk z dopravy, nebo hluční sousedé, a zlepšit vnitřní akustiku.
 6. Trvanlivost a stabilita: stříkaná pěna je odolná proti poškození a deformaci. Při správné aplikaci poskytuje stropům dlouhodobou ochranu a izolaci.
 7. Lze aplikovat na různé povrchy: Stříkanou pěnu lze aplikovat na různé typy materiálů stropů, včetně betonu, dřeva, kovu. Je flexibilní a přizpůsobí se různým povrchům.

Zateplení stropu stříkanou pěnou je tedy efektivní způsob, jak zlepšit izolační vlastnosti stropu a zvýšit energetickou náročnost budovy.
Pokud uvažujete o zateplení stropu stříkanou izolací, je důležité pamatovat na to, že práci musí provádět kvalifikovaní a zkušení odborníci, protože proces vyžaduje správné promíchání, správnou aplikaci a dodržování bezpečnostních opatření. Stříkaná PUR pěna může být dražší než tradiční izolační materiály, jako je minerální vlna, nebo polystyren, ale její dlouhodobá vysoká úspora za energie a výhody těsnění mohou převážit počáteční investici. Při výběru nejlepšího izolačního řešení pro váš dům je však důležité zvážit a spočítat celkové náklady a potenciální úspory energie.

SPOČÍTEJTE SI CENU ZATEPLENÍ STŘECHY, NEBO DOMU STŘÍKANOU IZOLACÍ

Vaše data jsou v bezpečí. Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů

Blog a videa o izolacích

Polyuretanovými pěnami a jejich zpracováním na místě se zabýváme přes deset let. Spoustu informací o izolacích všeobecně, najdete i na našem blogu.

Zobrazit Blog

Pro přiblížení a rozšíření technologie stříkané izolace točíme i videa, kde se můžete podívat na některé realizace, nebo načerpat další informace o stříkané izolační pěně.

Přejít na videa

Ukázky naší práce - Stříkaná pěnová izolace - Zateplení střechy a zateplení domu

Co je to stříkaná izolace a proč je pro zateplení střechy a zateplení domu považována za to nejlepší řešení?

Stříkaná izolace, známá také jako pěnová izolace, nebo stříkaná polyuretanová PUR pěna, je typ izolačního materiálu,
který se aplikuje stříkáním přímo na místě střechy, nebo domu.

Stříkaná izolace je považována za jedno z nejlepších řešení pro zateplení střechy a zateplení domů z několika důvodů:

✓ RYCHLOST APLIKACE - Za jediný den se dá zaizolovat i 150m2, to je kompletní střecha, nebo menší dům.
✓ VYSOKÁ ÚČINNOST - Pěna se dokáže dostat i do nejmenších mezer a trhlin, takže zabraňuje úniku tepla a chladu z budovy.
✓ DOKONALÁ IZOLACE - Stříkaná pěna dokonale ochrání střechu a dům i před vlhkostí a je perfektním izolantem proti okolním hlukům.